Página principal
Indice revistas
Revista
Articulo anterior
Articulo siguiente

Acollir o adoptar infants a Catalunya

Aunque muchas ONG, no trabajan directamente en el entorno de salud como nosotros, están relacionadas con ella. SAINE, es una entidad de Catalunya que lucha por ofrecer un hogar a los niños con diversas problemáticas especiales, entre las que pueden estar las Neurofibromatosis. Adquirimos con ellos el compromiso de publicarles un articulo, y como esta entidad únicamente trabaja en Catalunya, excepcionalmente lo publiquemos, tal y como nos lo enviaron, en catalán.

Servei d'acolliments i adopcions d'infants amb necessitats educatives especials -SAINE-

ACOLLIR O ADOPTAR INFANTS A CATALUNYA: ÉS POSSIBLE?

A Catalunya hi ha infants que estan esperant alguna família que vulgui acollir-los o adoptar-los. Aquests infants poden tenir de 0 a 17 anys. Són infants que tenen alguna malaltia crònica o discapacitat. També hi ha nois i noies majors de 10 anys i grups de germans. Tots aquests infants no poden viure amb les seves famílies perquè les circumstàncies no ho permeten (situacions de negligència, maltractaments,...). Actualment viuen a centres residencials o d'acollida, i per a alguns d'ells es valora com més adequat que vagin a viure amb una família acollidora o per d'altres, amb una família adoptiva.

Actualment hi ha molts infants que estan esperant una família acollidora i alguns una família adoptiva. Aquests infants no encaixen amb l'oferta de les famílies en llista d'espera d'adopció d'un infant menor de 10 anys sense necessitats educatives especials i segueixen esperant. És una realitat desconeguda per a la majoria de població.

El Servei d'Acolliments i Adopcions d'infants amb necessitats educatives especials - SAINE -, busca persones o famílies, que vulguin acollir o adoptar algun d'aquests infants. Treballem amb les famílies disposades a acollir o adoptar, els oferim preparació, formació i assessorament durant tot el procés de l'acolliment i en el cas de l'adopció, fins que aquesta es constitueix.

El SAINE és un servei de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA), del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Està patrocinat per la Fundación Privada Carmen y MªJosé Godó. El gestiona l'Institut de Reinserció Social (IReS), entitat col·laboradora de l'ICAA, ONG que treballa en el camp dels serveis socials des de 1969 en projectes diversos amb col·lectius que presenten dificultats d'inserció personal i social: violència domèstica, pobresa i exclusió, tercera edat,...

ell.jpgLa pàgina web del SAINE és:

http://www.pagina.de/saine

L'adreça de correu electrònic és

iresfor@retemail.esSERVEI D'ACOLLIMENTS I ADOPCIONS D'INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS –SAINE-C/ Capellans, 2, 1er.1ª

08002 Barcelona

Tel. 93.317.32.94

Ofereix-li un lloc a casa teva

[ Revistas ] [ Indice ] [ Agenda ] [ ALMA MATER ] [ Monográfico sobre Patología Tumoral Neurológica ] [ Aplicaciones dermatológicas de los láseres y otros sistemas lumínicos en la neurofibromatosis ] [ Presentación del "Estudio de las necesidades terapeuticas de las Enfermedades poco comunes" ] [ Estudio de necesidades especiales de las Enfermedades Minoritarias ] [ Radioterapia Estereotáxica ] [ Primer libro de Lidia León ] [ Sanidad impulsa la investigación de enfermedades raras ] [ Primera reunión de la EMEA con representantes de afectados ] [ Tomás ] [ Por vez primera, las becas del FIS, priorizan a las enfermedades poco frecuentes. ] [ Estudio sobre las necesidades terapéuticas de las enfermedades poco frecuentes y raras ] [ Acollir o adoptar infants a Catalunya ] [ El PSOE propone una ley que garantice la equidad sanitaria ] [ La Despedida ] [ Entrevista a Pilar Quer, secretaria de ACNefi ] [ Aspectos genéticos y clínicos que determinan las Neurofibromatosis ] [ Barcelona 2002 ] [ Simposium sobre "Enfermedades pediatricas de baja prevalencia en Cantabria" ] [ Tarta de Piña ]
[ ACNefi Castellano ] [ ACNefi Català ]


ACNefi Informa - Invierno-Primavera 2002
Associació Catalana de les Neurofibromatosis
Webmaster